Jakarta, CNBC Indonesia – Membayar zakat fitrah merupakan┬ásalah satu kewajiban yang harus ditunaikan seluruh umat Islam. Hal ini untuk menyempurnakan ibadah puasa dan mensucikan harta.

Zakat fitrah paling lambat dilaksanakan sebelum shalat Idul Fitri. Mengutip CNBC Indonesia (9/4), zakat fitrah boleh ditunaikan dalam bentuk makanan pokok maupun uang yang nilainya setara.

Adapun besarannya yakni sekitar 2,5 kilogram atau 3,5 liter beras (atau makanan pokok lainnya) per orang.

Berikut Syarat Wajib Zakat Fitrah

1. Beragama Islam

Setiap orang yang beragam Islam wajib membayarkan zakat fitrah.
2. Merdeka

Orang yang merdeka, dalam artian bukan dari kalangan buak atau hamba sahaya, wajib membayarkan zakat fitrah.
3. Mampu atau berkecukupan

Orang yang mampu dan berkecukupan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari wajib membayar zakat fitrah, termasuk untuk orang yang dinafkahinya.
4. Menemui waktu wajib zakat

Waktu membayarkan zakat fitrah dapat dilakukan di bulan Ramadan, lebih utama di hari terakhir Ramadan hingga sebelum salat Idul Fitri.

Rukun Zakat Fitrah

Rukun merupakan tahapan yang wajib dipenuhi saat menunaikan zakat. Berikut adalah rukun zakat fitrah:

1. Niat zakat fitrah
2. Terdapat muzakki atau orang yang berzakat
3. Terdapat mustahik atau orang yang menerima zakat
4. Memberikan harta atau makanan pokok yang dizakatkan.

[Gambas:Video CNBC]

(pgr/pgr)
Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *